Skip to content

Kontrolujte pravidelně stav

Snížení pH v bazénu je nutné tehdy, pokud zjistíte, že je voda zásaditější, než by měla být. To je samozřejmě špatně, a to nejenom z toho hlediska, že může docházet ke korozi jednotlivých součástí, ale také z toho pohledu, že může také dojít k nepatrnému ohrožení vašeho zdraví. Lidské tělo totiž také snese pouze určité hodnoty, na jiné může neblaze reagovat. Právě proto si všechno dobře hlídejte, abyste měli jasnou představu ohledně toho, kde se tato hodnota zhruba tak pohybuje. Pokud uvidíte, že se nějakým způsobem zvýšila, tak musíte začít okamžitě jednat, a to tak, že sáhnete do krabice s příslušenstvím a vytáhnete odsud kvalitní přípravek na okamžitě sražení této hodnoty na optimální.

Ideální hodnota

Ptáte se, jaká je tedy ta ideální hodnota? Voda nesmí být ani příliš kyselá, ani příliš zásaditá. Neutrální pH je sedm, tudíž byste z tohoto čísla měli jakýmsi způsobem vycházet. Pokud vám vyjde číslo třeba osm celých pět, tak asi tušíte, že je něco špatně a že je potřeba tuto situaci vyřešit. Naštěstí to není vůbec žádný problém.

Kontrolujte pravidelně stav
5 (100%)2